2,058
Dziś Czwartek
2023-11-30

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie hrubieszowskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-30 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie hrubieszowskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 20:53:56
2.Ilość wszystkich firm w powiecie hrubieszowskim wynosi: 6577
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie hrubieszowskim wynosi: 3167
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie hrubieszowskim rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-30 listopad 2023 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Roboty budowlane w zakresie budynków. Z tego zakresu pojawiło się 1 przetarg z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Pomoce naukowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Specjalne usługi projektowe. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie hrubieszowskim za okres 1-30 listopad 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budynków
1
2
Pomoce naukowe
1
3
Specjalne usługi projektowe
0
4
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
5
Gospodarstwa rolne
0
6
Usługi szkolenia zawodowego
0
7
Urządzenia komputerowe
0
8
Roboty izolacyjne
0
9
Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
0
10
Usługi drukowania, publikowania i podobne
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie hrubieszowskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie hrubieszowskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...