2,058
Dziś Czwartek
2023-11-30

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie hrubieszowskim

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-30 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie hrubieszowskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 20:53:57
2.Ilość wszystkich firm w powiecie hrubieszowskim wynosi: 6577
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie hrubieszowskim wynosi: 3167
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie hrubieszowskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja baterii i akumulatorów. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja soków z owoców i warzyw to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie hrubieszowskim – listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
1
2
Produkcja baterii i akumulatorów
1
3
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
4
Produkcja cukru
1
5
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
1
6
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
1
7
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
8
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
1
9
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
1
10
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie hrubieszowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie hrubieszowskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...