2,058
Dziś Czwartek
2023-11-30

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie hrubieszowskim

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-11-30 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie hrubieszowskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 20:53:57
2.Ilość wszystkich firm w powiecie hrubieszowskim wynosi: 6577
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie hrubieszowskim wynosi: 3167
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-30 listopad 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie hrubieszowskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 2.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie hrubieszowskim za okres 1-30 listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
-2
2
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
-2
3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-2
4
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
-1
5
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
-1
6
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
-1
7
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
-1
8
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
-1
9
Opieka dzienna nad dziećmi
-1
10
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie hrubieszowskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie hrubieszowskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...